Leder 2016

VET DU HVA? Vetuva 2016 gir få svar
– men reiser mange spørsmål!

Foran deg har du tredje utgave av forskningsmagasinet Vetuva. Som faginstans utgir Utdanningsdirektoratet en rekke ulike publikasjoner. Vetuva skiller seg fra våre øvrige publikasjoner i kraft av å være et magasin som skal gi barnehageansatte et innblikk i skandinavisk barnehageforskning.

Siden første utgave i 2014 har Vetuva omtalt barnehageforskning innenfor mangt et tema. Aller helst skulle vi skrevet om alt det spennende som skjer av forskning på barnehage. Det klarer vi selvfølgelig ikke. Derfor er det viktig med kyndig hjelp i utvelgelsen av stoff til hvert nummer, og det hele begynner med en årlig kartlegging av skandinavisk barnehageforskning. Denne prosessen kan du lese mer om bakerst i bladet under omtale av forskningsdatabasen nb-ecec.no.

Publikasjonene i kartleggingen er selve grunnpilaren i utvelgelsen av stoff til Vetuva. Det er mye å velge blant, så hvordan velger vi ut stoff til hver utgave? Vi evaluerer, lytter og følger med på hva som rører seg på ulike arenaer. Og ikke minst inviterer vi en gruppe barnehageansatte til å vurdere hvilken forskning de finner interessant, og som de mener vil være av interesse for kollegaer.

Ambisjonen med Vetuva er å formidle fersk, kvalitetsvurdert forskning. Dialogkortene bak i magasinet er vårt forsøk på å gjøre forskningen enda mer praksisnær.

I Vetuva 2016 treffer du flere forskere med et kritisk blikk på praksis og styring. I årets utgave har tvilen, blikket, dannelsesperspektivet og barns medvirkning fått stor plass. Forskerne gir få svar, men reiser mange viktige spørsmål. Det er ikke uten grunn at magasinets navn er inspirert av spørsmålet Vet du hva? Vetuva skal ikke servere svar med to streker under, men inspirere til å stille spørsmål ved egen praksis.

Vi håper du finner noe som interesserer deg. Det du ikke finner i magasinet, finner du kanskje på nb-ecec.no. Kanskje har vi skrevet om det i tidligere utgaver, som du finner på vetuva.udir.no. Eller kan hende vi skriver om det i neste års utgave.

God lesning!

Hilsen Vetuva-redaksjonen