Dialogue card: Leik og trivsel

Kva meiner eigentleg barna om dei vaksne i barnehagen?

I artikkelen beskriv forskaren fire forskjellige typar tilsette: trøystaren, leikekameraten, læremeisteren og ordensmakta. Forskaren seier følgjande: «De fleste har en rolle som de trives best i selv, men som regel skifter de ansatte mellom disse rollene, avhengig av situasjonen og hvilke barn de møter.»

Kjenner de dykk igjen i desse rollebeskrivingane?

Refleksjonsspørsmål:

I artikkelen heter det at:

Med kva slags roller møter vi dei ulike barna? Er det til dømes nokon barn som 
alltid blir møtte med éi bestemt rolle? I så fall: Kvifor det?